Kayıtlar

Eylül, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Ünlü Coğrafyacılar

Resim

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik 16/9/2017

Resim
TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
16/9/2017 tarihli ve 30182 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 21.  Öğrencilerin geç gelmeyi alışkanlık hâline getirmelerini önlemek amacıyla, her beş defa geç kalmanın yarım gün devamsızlıktan sayılacağı hükmüne yer verilmiştir. 24.  Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam edemeyecek ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında okula devam ettirileceklerdir. 32.  “Yazılı ve uygulamalı sınavlar”başlıklı 45 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan“yazılı”ifadesi,yanlış anlama ve uygulamalara yol açtığından madde hükmünden çıkarılarak söz konusu fıkra “Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki sınav yapılması esastır.” şeklinde düzenlenmiştir. 33.  Öğretmenin/öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel …

Kıta Haritaları

Resim
Afrika indirAvrupa indirAsya indirOkyanusya indirGüney Amerika indirKuzey Amerika indirOrta Amerika indirArktika indirAntarktika indirOkyanuslar indir
Alternatif: Tamamı ve tek parça olarak 265 mb İndir

Coğrafya Şekil ve Asetat Setleri

Resim

Dilsiz Dünya ve Türkiye Haritaları

Resim
Dünya Dilsiz Haritaları İNDİR
Türkiye Dilsiz Haritaları İNDİR


E-Kurs Coğrafya Testleri (Geçen yılın tamamı)

Resim
09.  Sınıf E-Kurs Testleri (Eski müfredat) 52 MB İNDİR (Güncellenecek)
10.  Sınıf E-Kurs Testleri (Eski müfredat) 76 MB İNDİR
11.  Sınıf E-Kurs Testleri (Eski müfredat) 68 MB İNDİR
12 . Sınıf E-Kurs Testleri (Eski müfredat) 72 MB İNDİR
12+ 1. Sınıf E-Kurs Testleri (Eski müfredat) 148 MB İNDİR
12+ 2. Sınıf E-Kurs Testleri (Eski müfredat) 112 MB İNDİR

Yeni Coğrafya Öğretim Programı Tanıtım Semineri Dokümanları

Resim
Antalya Semineri Dokümanları- 58 MB İNDİR

Konya Semineri Dokümanları- 97 MB İNDİR

Coğrafya 2017/2018 Senebaşı Zümre Toplantı Tutanağı

Resim
Coğrafya 2017/2018 Senebaşı Zümre Toplantı Tutanağı (güncel)

İNDİR

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” dahil edildi (16/9/2017 tarihli ve 30182 sayılı Resmî Gazete)

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği (8 Haziran 2017)

Resim
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ 
EKLERİ İNDİRResmî Gazete Sayı : 30090
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; her tür ve seviyedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında; öğretim programlarının yanında öğrenci ve kursiyerlerde özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti kapsamındaki sosyal etkinliklerin usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; her tür ve seviyedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında; öğretim programlarının yanında bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti kapsamındaki sosyal etkinliklere ait usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim…

Eylül 2017 Dönemi Mesleki Çalışma Programı

Resim

MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi

Resim
25.08.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesinde dikkat çeken yenilikler şunlardır: Kurul ve zümre toplantılarının gündem maddelerinin çerçevesinin belirlenmiş olması,

İNDİR

25.08.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesinde dikkat çeken yenilikler şunlardır: Kurul ve zümre toplantılarının gündem maddelerinin çerçevesinin belirlenmiş olması, okulöncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve türleri şeklinde kademe ve türlerine göre eğitim kurumu müdürler kurulu, tek öğretmenli zümrelerin idarecilerle toplantı yapması, ilçe zümrelerinin müdür ve müdür yardımcılarının yönetiminde yapılacak olması ve e-kurul ve zümre modülü gibi yenilikleri içermektedir. Büyük çoğunluğu eskisinin aynısı olan yönerge aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

KURULLAR
1.İl milli eğitim müdürleri kurulu
2.İlçe milli eğitim müdürleri kurulu
3.Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu (Tüm Eğitim Kurumu müdürleri karışı…